HomeDienstenDiensten met stikstoftoepassing

Diensten met stikstoftoepassing

PRS International kan diensten met stikstoftoepassing bieden, zowel aan onshore als offshore. We beschikken over bekwaam personeel dat veiligheidstrainingen (SCC) heeft gevolgd en jarenlange ervaring heeft in dienstverlening met stikstof.

Oplossingen met stikstoftoepassing

We bieden diverse oplossingen waarbij stikstof wordt gebruikt:

  • Testen op lekkages
  • Druktesten
  • Lekkagedetectie met helium
  • Versnelde afkoeling van reactoren
  • Afsluiting van pijpleidingen met vriespluggen
  • Reinigen en drogen met stikstof
  • UIt bedrijf nemen van pijpleidingen

Oplossingen met stikstoftoepassing

Testen op lekkage met helium

Ongewenste uitstoot, defecte omsluiting en het vrijkomen van gevaarlijke petrochemische stoffen vormen een direct gevaar voor de gezondheid, veiligheid en het milieu. Uit ervaring blijkt dat lekkages voorkomen nadat nieuwe installaties in bedrijf zijn genomen of na onderhoud aan bestaande installaties (de lekkages treden meestal op tijdens het opstarten van een installatie).

Testen op lekkage met helium

Reinigen en drogen met stikstof

De koolwaterstof verwerkende industrie verwerkt vaak gevaarlijke producten die uit de installaties moeten worden verwijderd voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Vloeistoffen in de systemen worden afgevoerd en eventuele achtergebleven gassen worden verwijderd met stikstof.

Reinigen en drogen met stikstof
+