HomeDownloadsServicesHelium Leaktesting

Helium Leaktesting

Ongewenste uitstoot en het vrijkomen van gevaarlijke petrochemische stoffen vormen een direct gevaar voor de gezondheid, veiligheid en het milieu. Uit ervaring blijkt dat lekkages voor kunnen komen nadat nieuwe installaties in bedrijf zijn genomen of na onderhoud aan bestaande installaties (de lekkages treden meestal op tijdens het opstarten van een installatie).

Helium lektesten

  • Geen lekkages en uitstoot meer
  • Simulatie van operationele omstandigheden
  • Afname van hoeveelheid water in procesinstallaties
  • Lager zuurstofgehalte en biedt een inerte laag
  • Voorkomt onderbreking van productie wegens ongepland onderhoud
+