HomeDownloadsServicesPipeline pre-commissioning

Pipeline pre-commissioning

De specialistische diensten van PRS International zijn geschikt voor gebruik tijdens de hele levenscyclus van een pijpleiding en worden uitgevoerd tijdens aanleg, bedrijfsklaar maken, operationeel gebruik, onderhoud en buitenbedrijfstelling.

Pijpleidingen bedrijfsklaar maken

Bij de aanleg van pijpleidingen zijn er altijd werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd onder zeer moeilijke omstandigheden. Pijpleidingen worden aangelegd door woestijnen, bergachtig gebied, rivieren, meren en woonwijken. Het is essentieel dat nieuwe pijpleidingen worden getest op hun sterkte en bestendigheid tegen lekken, en dat deze worden gereinigd en vuilvrij worden gemaakt voordat de pijpleidingen in bedrijf worden gesteld. PRS International en zijn partners hebben een compleet pakket voor het bedrijfsklaar maken van pijpleidingen samengesteld om te zorgen voor een veilige en soepele opstart van de pijpleiding.

 

Piggen

Van bedrijfsklaar maken tot aan het uit bedrijf halen van de pijpleiding, alle pijpleidingen hebben op een bepaald moment “Pigging” nodig. Zonder pigging kunnen er onveilige situaties ontstaan, productieproblemen optreden of onvoorziene kosten ontstaan. De specialisten van PRS International weten precies wanneer welk type Pig gebruikt dient te worden.

 

Wij maken gebruik van:

  • Gauging pigs
  • Bidi pigs
  • Foam pigs; soft, medium, density en coated
  • Brush pigs
  • Spheres
  • Magnet pigs
  • Turbo pigs
  • Gel pigs

 

En leveren assistentie bij

  • Caliper pigging
  • Intelligent pigging

 

Als u pijpleidingen heeft zonder piglaunchers en pigreceivers kunnen wij deze leveren als tijdelijke installatie.

+