icon-arrow-right
HomeDownloadsServicesIn-Situ coating

In-Situ coating

Na verloop van tijd ontstaan er op de interne oppervlakken van stalen pijpleidingen agressieve, corrosieve afzettingen. Deze afzettingen veroorzaken corrosie aan de binnenzijde van de pijpleiding, evenals oppervlaktewrijving waardoor de doorstroming vermindert. De kosten van behandeling hiervan (bijvoorbeeld met vertragende stoffen) stijgen naarmate de pijpleidingen ouder worden. Als de interne corrosie niet wordt behandeld, neemt de levensduur van de pijpleiding af en neemt de kans op lekkages en defecten aan de pijpleiding toe.

Performed insitu

Reinigen en coaten van pijpleidingen

Het proces van PRS International voor interne reiniging en coating van pijpleidingen is ontwikkeld voor het stoppen en voorkomen van corrosie en voor een drastische afname van oppervlaktewrijving met behulp van pigs. Bestaande pijpleidingen kunnen worden geïnspecteerd, geëvalueerd, gereinigd en ter plekke worden gecoat.

 

Bij dit proces wordt eerst het oppervlak aan de binnenzijde van de pijpleiding gereinigd met speciaal ontworpen reinigings-/schraap-pigs, specifieke chemicaliën en onze bedrijfseigen technieken. Vervolgens wordt een meerlaags, dun vlies van epoxy-coating aangebracht op het binnenoppervlak. Epoxy-coating is bekend vanwege de sterke en unieke eigenschappen van het materiaal en wordt aangebracht in de pijpleidingen om te voorkomen dat nog meer corrosieve elementen zich vasthechten. Belangrijk is om na te gaan of er naast lekken, ook andere vormen van carosie zichtbaar is.

+